Handleiding Webcamconsult EPD

  Electronisch patiënten dossier

  Openen EPD

  Via dashboard menu cliënt zoekt u de cliënt waarvan u EPD wilt openen.

  Klik op het icoontjeimage002 en het EPD opent.

   

  U kunt het EPD ook openen, terwijl u bezig bent met een webcamconsult, zodat u tijdens het webcamconsult al het EPD kunt invullen.

  image004

  Als het webcamconsult wordt beëindigd, dan opent het EPD van de cliënt automatisch zodat u direct na het consult het EPD kunt invullen.


  Configuratie  

  U kunt automatisch openen van EPD naar wens instellen. Via mijn organisatie >> geavanceerde instellingen >> extra's:  daar zijn 3 opties - EPD gebruiken, EPD automatisch openen, en na consult automatisch naar EPD gaan

  image006

   

  Invullen EPD dossier

  Open het EPD van de cliënt. Druk op + en het in te vullen dossier opent zich.
  Bij een eerste keer bij een nieuwe cliënt,  zal automatisch een in te vullen dossier voor een 1e consult openen. Bij iedere volgende keer kunt u kiezen een vervolgconsult te openen (bij het onderwerp van het eerste consult) of een nieuw dossier aan te maken, met een ander onderwerp, net als een eerste consult.

  Naast het invullen van anamnese, bevindingen e.d. kunt u ook bestanden (foto. PDF, Word documenten etc.) toevoegen aan het dossier.

   

  image007

   

  Indien het dossier volledig is ingevuld drukt u op opslaan.
  Iets vergeten in te vullen? U kunt het dossier eenvoudig opnieuw openen door op de balk te  klikken. Het dossier kan nog tot 1 maand na opening worden aangepast. Na 1 maand is alleen inzage mogelijk.


  Brief (PDF) maken

  Nadat het dossier is ingevuld, kunt u een brief of samenvatting maken en desgewenst een recept. Dat kan meteen na het invullen van het dossier, via de knop "opslaan en brief maken”, maar ook later als het dossier al gesloten is.
  De brief/samenvatting wordt als PDF in het EPD opgeslagen. U kunt het uitprinten en verzenden (of mailen) bijvoorbeeld naar de cliënt of naar de huisarts van de cliënt.
  Let op: Als u medische gegevens verzendt per e-mail, gebruik dan een veilig e-mail systeem.

   

   image010

   

   image012

  Overzicht

  Indien een cliënt meerdere consulten heeft gehad, kunt u in het EPD kiezen de consulten te rangschikken op datum, of per onderwerp.

   

  Inzage

  U kunt het dossier per onderwerp volledig inzien door op de link te klikken. U kunt ook op de inzage icoon (vergrootglas)rechts klikken, u krijgt dan een verkorte versie van het ingevulde dossier. Door te klikken op de paperclip icoon kunt u snel inzage hebben in een bijlage die aan dossier is toegevoegd.

   

  image014

   

  Bescherming gegevens

  Omdat het EPD hoogwaardige, gevoelige medische gegevens bevat zijn we gebonden aan de allerhoogste privacy- en beveiligingseisen. Deze zijn conform de eisen gesteld door de nen7510. De gegevens zijn volledig versleuteld met een drie-weg encryptie , beperkt toegankelijk en worden constant ge-audit

  Het EPD, en een groot deel van de backend, wordt gemonitord via een audit systeem. Dat betekent dat we alle handelingen van onze gebruikers in grote lijnen opslaan. Achteraf kunnen we dus precies zien wie er op welk moment toegang had tot welke gegevens.

  De gegevens van het EPD kunnen worden geëxporteerd als CSV bestand; deze export ligt wel aan banden met de diverse al bestaande ‘rollen’ in het systeem. Het idee is dat je alleen bestanden mag exporteren als je ook daadwerkelijk toegang hebt tot de gegevens. Dat betekent dat een arts enkel cliënten mag inzien en exporteren waartoe hij ook toegangsrechten heeft, en dan nog alleen met 1 tegelijk. -- Het idee is hier dat dat zou gaan om een patiënt die zijn eigen gegevens wil inzien.

  De beheerder mag, bij uitzondering, alle cliëntgegevens per afdeling exporteren, met het idee dat als de licentie stopt, hij de mogelijkheid moet hebben om zijn gegevens over te zetten in een ander systeem.

  Webcamconsult BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.