Webcamconsult, marknadsledare inom skärmservice

Webcamconsult är det pålitliga valet när det gäller vård på distans. Varför? Därför att våra grundare själva arbetar inom vården och känner till de krav och önskemål som behandlare och klienter eller patienter har när det gäller skärmbaserad vård. Vår avancerade plattform används mer och mer. Vi stöder sjukhus, husläkarmottagningar, vårdinstitutioner och hälso- och säkerhetstjänster med videokonsultationer, virtuella väntrum och chattfunktioner. Vårt system finns på nio språk och hanterar årligen miljontals videosamtal till stor tillfredsställelse. Och allt syftar till att låta behandlare och klient/patient kommunicera med varandra på ett tillgängligt och säkert sätt.

Prenumerera på vår YouTube-kanal

Webcamconsult är lätt att integrera (via API) med dina webbapplikationer, patientportaler och programvaror (frånvaro). Tillhörande behörigheter kan ställas in på avdelnings- och arbetstagarnivå.

Sömlös
integration

Eftersom terapeutens arbetsprocess står i fokus kan du starta webbkamerarådgivningen direkt. Lätt att använda för både terapeuter, klienter och patienter.

Tillgänglig

Skapa ditt konto och börja använda Webcamconsult på 10 minuter. Ingen programvara behöver installeras!

 

 

Installation på
10 minuter
Säkerhet
& integritet

Webcamconsult är certifierat enligt NEN 7510 och ISO 27001. Detta skyddar informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

Tillgänglig

Eftersom terapeutens arbetsprocess står i fokus kan du starta webbkamerarådgivningen direkt. Lätt att använda för både terapeuter, klienter och patienter.

Sömlös
integration

Webcamconsult är lätt att integrera (via API) med dina webbapplikationer, patientportaler och programvaror (frånvaro). Tillhörande behörigheter kan ställas in på avdelnings- och arbetstagarnivå.

Installation på
10 minuter

Skapa ditt konto och börja använda Webcamconsult på 10 minuter. Ingen programvara behöver installeras!

 

 

Säkerhet
& integritet

Webcamconsult är certifierat enligt NEN 7510 och ISO 27001. Detta skyddar informationens konfidentialitet, integritet och tillgänglighet.

De, por y para el cuidado

Våra grundare insåg att det inte var nödvändigt att patienterna skulle komma till varje möte. En stor del av konsultationerna visade sig vara perfekt lämpade för videokonsultationer. Med fördelen att patienten inte behöver resa och att arbetsflödet blir effektivare för behandlaren. Särskilt i en tid då mer vård måste tillhandahållas till lägre kostnader är det oumbärligt att använda en webbkamera konsultation.

Vi anpassar oss, inte du.

Hälso- och sjukvården arbetar med en elektronisk patientjournal (EPD). Vi har inrättat Webcamconsult på ett sådant sätt att det kan kopplas till alla elektroniska system inom hälso- och sjukvården. Arbetar ni med en annan typ av tillämpning? Vi gör allt vi kan för att se till att även du kan arbeta med Webcamconsult. Vill du veta hur det fungerar i praktiken? Läs då vårt kundcase om samarbetet med Medify och Meander Medical Centre.

Webcamconsult används på: